Hoppa till sidans innehåll

Ordningsregler på skjutvallen

11 JAN 2021 13:56
  • Uppdaterad: 11 JAN 2021 13:56

ORDNINGSREGLER PÅ SKJUTVALLEN

- Skjutträningen startas och avslutas genom visselsignal av utsedd skjutledare.
- Endast personer med signalväst får befinna sig på skjutvallen (framför vapenställen) under träning.
- Samling av träningsgruppen ska ske bakom eller omedelbart framför vapenställen.
-All transport av materiel (kikare, gevär etc) ska ske bakom vapenställen EJ på skjutvallen där ungdomar tränar.
-Respektera åkriktningen på skjutvallen!
-Efter genomförd träning ska respektive huvudansvarig tränare utföra säkerhetskontroll på alla gruppens vapen före de placeras i kasunen.
-Sista grupp att lämna skjutvallen tillser att garageporten till mattförrådet är stängd.
-Skjutstöd ska ställas på avsedd plats i mattförrådet efter genomförd träning.
-Alla skjutmattor ska plockas in från skjutvallen och hängas upp i mattförrådet.
-Avlägsna tomhylsor från skjutvallen efter träning.
-Häftpistol ska hämtas och lämnas på avsedd plats.
-Efter träning ska avpappning ske. Oskjutna prickar/tavlor ska placeras i avsedd hög i mattförrådet.
-Skräp ska sopsorteras i avsett sopkärl som finns uppställda på skjutvallen.

 

Ansvariga skjutledare

SÄKERHETSBESTÄMMELSER PÅ SKJUTVALLEN

Inför varje skjutträning ska en skjutledare utses av föreningen. Skjutledaren är övergripande ansvarig för säkerheten på skjutvallen under träningen. Skjutledaren kan utse grupptränarna som sina medhjälpare för att kontrollera säkerheten.

Vid träningar som bedrivs i föreningens regi ska ”Ordningsregler på skjutvallen efterlevas”.

ANSVAR

Allas ansvar

- Var och en som deltar vid träning/tävling har ansvar för sin egen och andras säkerhet.
- Alla som befinner sig på skjutvallen ska aktivt medverka till att säkerhetsbestämmelser efterlevs.
- Den som upptäcker att någon bryter mot säkerhetsbestämmelserna eller som uppfattar annan fara ska omedelbart ingripa. Vid omedelbar fara kommenderas ”Eldupphör” eller ”Stopp”.
- Alla har skyldighet att rapportera brott mot säkerhetsbestämmelserna till skjutledare eller skjutbanechef.

Tullus styrelses ansvar

- Styrelsen ska tillse att verksamheten som planeras och genomförs i föreningens regi följer skjutbaneinstruktion och gällande säkerhetsbestämmelser.
- Styrelsen ska tillse att skjutledare finns utsedd vid varje träningstillfälle och att skjutbanechef finns när så är erforderligt (tävling).
- Styrelsen ska tillse att ledare, föräldrar och andra funktionärer är kunniga och utbildade för sina uppgifter på skjutvallen.
- Att aktiva i föreningen har Skidskyttekort i enlighet med Skidskytteförbundets bestämmelser.

 

Skjutledarens ansvar

Ansvarig skjutledare ska utses då två eller flera skyttar skjuter samtidigt på skjutvallen. Den som skjuter ensam är ansvarig för säkerheten på samma sätt som skjutledare.

- Skjutledare ska vara väl insatt i gällande säkerhetsbestämmelser för skjutvallen och är närmast ansvarig för att åtgärder vidtas för att förebygga olyckshändelser vid skjutningen.
- Skjutledare ska ha god kännedom om gevärsskytte med 22 long och inneha Skidskyttekort.
- Skjutning får endast ske efter kommando, visselsignal, från skjutledaren.
- Skjutledaren kan utse medhjälpare ex tränare, för hjälp att tillse att säkerhetsbestämmelserna på skjutvallen efterlevs under träning.
- Kontrollera att skyttarna hanterar vapnet korrekt och följer gällande regler.
- Kontrollera att skyttarna följer givna kommandon.
- Kontrollera att föräldrar, åskådare och andra uppehåller sig på anvisade plats.
- Vid risk för fara omedelbart kommendera/vissla ”Eldupphör” eller ”Stopp”.
- Tillse att säkerhetskontroll sker efter avslutat skytte.

Grupptränare
Skjutledare utser det antal grupptränare som behövs för att genomföra träningen på ett säkert och reglementsenligt sätt. Grupptränarna lyder direkt under skjutledaren. Instruktioner ges muntligen.

 Skyttens eget ansvar
- Vid all vapenhantering ska vapnet alltid behandlas som att det vore laddat.
- Vapen ska hanteras i ofarlig riktning (mot kulfång).
- Vapen ska om möjligt transporteras i vapenfodral eller motsvarande till och frånskjutvallen.
- Efter träning ska Säkerhetskontroll genomföras före vapnet flyttas från skjutvallen.
- Vapen får ej lämnas utan tillsyn.
- Det är förbjudet att rikta ett vapen - laddat eller oladdat - mot personer eller mot annat föremål än det avsedda målet.

 Tävlingsledarens ansvar
Vid tävling ska Tävlingsledare vara utsedd. Funktionärer som behövs för tävlingens genomförande lyder under tävlingsledaren.

Tävlingsledarens ansvar:
- Tävlingsledaren ska utse skjutbanechef.
- Det är tävlingsledarens ansvar att kontrollera att olycksfallsberedskap finns.
- Ansvara för att tävlingen och tävlingens upplägg och organisation medger att tävlingen kan genomföras på ett säkert sätt.
- Kontrollera att nödvändiga skyddsanordningar uppfyller ställda krav.
- Säkerställa att funktionärer på skjutvallen har kunskap om säkerhetsbestämmelserna.

 Funktionär
Skjutbanechefen utser det antal skjutbanefunktionärer som behövs för att tävlingarna ska kunna genomföras på ett säkert och reglementsenligt sätt. Funktionär lyder direkt under skjutbanechefen. Instruktioner ges muntligt.

SKJUTLEDARE I PRAKTIKEN

Vid varje träning ska en skjutledare utses före träningen startar. Skjutledaren har det övergripande ansvaret för säkerheten på skjutvallen.

Skjutledaren utser grupptränarna som sina medhjälpare för att kontrollera säkerheten på skjutvallen. Grupptränarna samt skjutledaren ska kommunicera kring säkerheten t ex när träningen kan påbörjas, eldupphör, etc.

Alla som befinner sig på skjutvallen dvs mellan vapenställen och skjutmattorna ska ha signalväst. Varje grupptränare utse det antal signalvästar som gruppen behöver för att träningen ska kunna genomföras på ett säkert sätt.

Som skjutledare ansvarar man för att säkerheten på skjutvallen efterlevs detta innebär;

-Skjutledaren ska med visselsignal starta igång träningen när skjutvallen är redo och säker för att påbörja skjutning.
- Efter träningens genomförande ska träningen avslutas med visselsignal dvs eldupphör råder.
- Vid risk för fara omedelbart kommendera/vissla ”Eldupphör” eller ”Stopp”.
- Kontrollera att skyttarna hanterar vapnet korrekt och följer gällande regler.
- Kontrollera att föräldrar och andra åskådare uppehåller sig på anvisad plats.

 

Hela dokumentet som pdf, ORDNINGSREGLER PÅ SKJUTVALLEN

Hittas även under sidan tränare/ledare och aktiva

Skribent: Pia Richardsson
Epost: Adressen Gömd

VI TACKAR ALLA VÅRA SPONSORER!

Logotyp Encom

 Hallströms logotype

Logotype Diös 

 

Fria Skog

Logga för företaget SCA

Linjekonsult logga

 

KBYGGFRESKS

Masonite Forestia Logga

 

Ica Bå center

 

 

Logotype Handelsbanken

MidSwedenlogga

 

vauhti

 

Kaj 63

 

Logotype Gehm ekonomi

 

 

Välj Tullus SG nästa gång du
spelar på Svenska spel

Sponsorhuset
Du och Tullus SG får pengar tillbaka på dina nätköp.
Handla genom sponsorhuset

 Biathlon family

Postadress:
Tullus SG - Skidskytte
Helena Malmgren, Kadettstigen 40
83132 Östersund

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: This is a mailto link

Se all info